25 January 2020

De Kern Gezond 1

Voor het voetlicht: De Kern Gezond, deel 1. Een plan uit 1988 voor de herinrichting en herbestrating van de openbare ruimte en wijziging van de verkeerssituatie in het oude centrum van Den Haag. Interview met A.G. Hosper (coördinator ontwerpen), geïllustreerd met beelden van het centrum, onder meer; de Grote Markt met het laatste paviljoen, de Grote Marktstraat, de Plaats en het Spui.
Programma gemaakt door: Emiel Lelieveld, Mohammed Selmani, Salam Alkemade, Piet Mensonides, Marc Cohen en Louis Verschoor.
Uitzenddatum 29 januari 1991. (13 min.) (U91-11-1)

1.099 maal bekeken