25 January 2020

Collectie Migranten Omroep Stichting

MTV (Migranten Televisie) en MOS (Migranten Omroep Stichting)

Migranten Televisie Den Haag (MTV) zond bij wijze van experiment de eerste drie maanden van 1986 de eerste programma’s uit in het kader van de gemeenteraadsverkiezing 1986. Bij deze gemeenteraadsverkiezing mochten voor het eerst in Nederland, migranten stemmen. Daarna werd de draad weer opgepakt in december 1987 met uitzendingen voor migranten in vele talen. Tot eind 1988 werden de uitzendingen verzorgd onder auspiciën van het Regionaal Centrum Buitenlanders (RCB) en Studio IM (Informatiefonds Minderheden) de laatste was verantwoordelijk voor de productie. De inhoudelijke leiding was in handen van het zogenaamde participanten overleg waarin vertegenwoordigd waren het RCB, het Regionaal Steunpunt voor Surinamers (RSS) en het Platform voor Antilianen (POA).
Op 14 december werd in Amicitia het bestuur van de Migranten Omroep Stichting (MOS) voorheen Migranten Televisie Den Haag (MTV) officieel geïnstalleerd. Dit betekende de laatste stap in de verzelfstandiging van de lokale omroep voor migranten in Den Haag.
Bekijk hier de speciale uitzending over de installatie van de bestuursleden.